L’Arxiu diocesà conserva la memòria documental de la diòcesi de Girona des del segle IX fins a l’actualitat. Està en primer lloc al servei dels organismes i institucions de la diòcesi per a ajudar especialment la seva gestió administrativa i, també, al servei dels investigadors com una col·laboració de l’Església a la cultura de la nostra societat.

L’Arxiu, per complir la seva funció d’arxiu històric de la diòcesi va rebent tota la documentació generada pels diversos organismes de la Cúria diocesana, igualment de les altres entitats o associacions públiques de la diòcesi. També conserva la documentació dels arxius parroquials de més de 100 anys d’acord amb les disposicions diocesanes.