Informació

Pujada Sant Martí, 12
17004, GIRONA
Telèfon
972 48 73 46

Contactes

 info@arxiuadg.org
 arxiu@catedraldegirona.org

Director
Llic. Joan Naspleda
Arxivers
Llic. Albert Serrat
Llic. Joan Villar
Bibliotecària
Llic. Anna Bancells

Horari
De dilluns a dijous, de 16 h a 20 h
Consultes convingudes: dijous de 10 h a 14 h
Tancat: Juliol i agost / 24 desembre a 6 gener

Genealogia
L'Arxiu Diocesà no realitza cap mena de recerca genealògica, a excepció d'aquelles que tinguin una finalitat administrativa (exclosos els arbres familiars) i, en tot cas, previa facilitació de les dades precises per a dur a terme la cerca.
Per a la consulta d'arxius digitalitzats, és oportú de fer la reserva per telèfon o correu electrònic.