Arxiu diocesà de Girona

L'Arxiu diocesà conserva la memòria documental de la diòcesi de Girona des del segle IX fins a l’actualitat. Els seus fons documentals tenen uns 1.500 metres lineals, a més de 32.000 pergamins. D’aquests fons cal destacar el propis del Bisbe (Mitra, visites pastorals, lletres, ordenacions), de la Cúria (notaria, beneficis, dispenses matrimonials, testaments), de la Secretaria de Cambra (correspondència, personal, immobles, institucions), els fons incorporats (Sant Feliu de Girona, altres canòniques, monestirs, comunitats de preveres, Pies almoines, Seminari, fons patrimonials o personals), i també conserva els fons dels arxius parroquials d'una antiguitat superior als cent anys.

L’Arxiu diocesà està al servei dels organismes i institucions de la diòcesi per ajudar la seva gestió administrativa i al servei dels investigadors com una col·laboració de l'Església a la cultura de la nostra societat.

 

Armari de la Mitra 1606

 

Quadre de classificació >>