És l’arxiu on es conserva la documentació històrica del bisbe de Girona, de la Cúria i de les altres institucions de la bisbat de Girona, des del segle IX fins a avui. També conserva la documentació dels arxius parroquials de més de 100 anys.

És l’arxiu on es conserva la documentació del Capítol de canonges de la Catedral de Girona i de la seva gestió i administració de la Catedral, des del segle IX fins avui.

És la biblioteca del Seminari diocesà de Girona, institució per a la formació dels sacerdots de la diòcesi, que també ha anat reunint els fons bibliogràfics d’altres institucions diocesanes o de caràcter personal. És també la biblioteca de suport a l’Arxiu diocesà i l’Arxiu capitular, i a més a l’Institut Superior de Ciències Religioses.

L’Arxiu i la Biblioteca estan oberts lliurament al públic i de forma gratuïta. Però per accedir-hi cal tenir més de 18 anys.

Els menors de 18 anys hi poden accedir per a una consulta puntual si van acompanyats d’un adult (pares o professors) que se’n fa responsable.

No. El que cal és omplir una fitxa amb les dades de l’usuari i presentar el DNI o passaport, per tenir accés a la consulta de documents o llibres.

Es troben a l’edifici del Seminari de Girona, situat a la Pujada de sant Martí, 12. La sala de consulta es troba en la tercera planta.

La seva ubicació és al barri vell de Girona, a pocs minuts del centre de la ciutat. En transport públic hi porten les línies del bus urbà L7 (plaça de sant Domènec) i L11 (carrer de la Cort Reial). Podeu consultar el mapa de situació a CONTACTE, on també s’hi troben els horaris.

Imprimir
icon

Els usuaris no tenen a disposició aparcament, i l’aparcament públic en el barri vell està limitat als residents. Poden utilitzar els aparcaments públics que es troben en el sector de la muralla o prop de la Facultat de Lletres de la Universitat.

Les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a la sala de consulta des de l’exterior, però caldrà que es posin en contacte anticipadament amb el personal per tal de facilitar-ho. Telèfon 972 48 73 46.

Es pot accedir a la consulta de la documentació de més de 75 anys i que hagi estat objecte del tractament arxivístic imprescindible per fer possible la consulta. Si es tracta de dades personals, com per exemple les dels llibres sagramentals parroquials, serà a partir dels 100 anys.

Per mitjà del web es poden consultar les referències de la documentació catalogada i també els llibres sacramentals parroquials digitalitzats. La resta de documentació digitalitzada s’ha de consultar en els ordinadors de la sala de consulta.

No. La documentació molt antiga o que es troba en estat deficient de conservació normalment es consulta per mitjà de còpies digitals als ordinadors de la sala de consulta. Els llibres sagramentals de les parròquies s'han de consultar a través del web.

Per mitjà del web es pot accedir als llibres sagramentals parroquials (baptismes, matrimonis, exèquies), tots ells digitalitzats. No totes les parròquies han conservat aquests llibres. Alguns arxius parroquials han sofert les circumstàncies de la història, especialment les destruccions del 1936. Es poden consultar les dades sobre els arxius parroquials clicant aquí

El personal de l’Arxiu no realitza cerques genealògiques, però ajuda als usuaris sobre el funcionament del web per tal de fer les seves pròpies cerques.

Sí. Abans de venir a l’Arxiu convindrà consultar en aquesta mateixa web el quadre de classificació de l’Arxiu diocesà o de l’Arxiu capitular, veient-hi la documentació ja inventariada. Cal anotar les referències del que es vol consultar per tal que les peticions puguin ser més àgils, i demanar cita prèvia.

En la recepció de l’Arxiu trobareu unes butlletes de l’Arxiu diocesà o de l’Arxiu capitular per fer la petició. Caldrà especificar-hi les referències arxivístiques del document objecte de petició.

És el codi de números i/o lletres que identifica un fons documental i permet localitzar un document en el dipòsit arxivístic on es guarden els llibres, lligalls i pergamins.

L’Arxiu fa certificacions especialment de documentació personal dels llibres sagramentals parroquials dipositats en l’Arxiu diocesà i dels llibres sagramentals de la Catedral, a petició personal dels interessats o dels hereus si es tracta de persones ja difuntes. Aquestes certificacions tenen una taxa, a excepció de les que es fan per raó de la recepció d’algun sagrament.

S’autoritzen les fotografies de documents concrets per raó d’estudi. Cal signar un conveni per aquesta finalitat i abonar una petita quota. La captació fotogràfica es realitza en un espai fora de la sala de consulta.

En aquest cas cal signar un conveni específic per a la publicació i abonar la quota diocesana corresponent als drets de publicació d’imatges del patrimoni.

Sí. Es poden demanar imatges de la documentació digitalitzada per raó d’estudi o per raó de la seva publicació. En un i altre supòsit cal abonar el cost de la imatge, i en el cas de la publicació la quota diocesana corresponent als drets de publicació d’imatges del patrimoni.
Pel que fa a les partides del llibres sagramentals digitalitzats, els usuaris poden obtenir-ne còpia impresa en paper.

Tot i que la finalitat de l’Arxiu diocesà és la conservació i l’estudi de la documentació de les institucions de la diòcesi de Girona, accepta documentació privada quan aquesta té una importància històrica.

La Biblioteca té d’una manera prioritària llibres d’estudis sobre la Bíblia, teologia, litúrgia o història de l’Església. També té una secció de publicacions sobre Girona i les seves comarques. I un gran fons de llibres d’Antiquària (segles XV-XIX).

La biblioteca rep habitualment 73 revistes especialitzades, i té un fons d’uns 2.000 títols de revistes.

A la sala de consulta hi ha les diverses seccions temàtiques amb llibres de referència per a la consulta general com diccionaris, històries o manuals. Els altres llibres es troben conservats en el dipòsit i s’han de demanar expressament per a la seva consulta.

Primer cal consultar el catàleg de la Biblioteca on line a través del web o l’ordinador de punt de consulta a la sala. En segon lloc omplir la butlleta de petició de la Biblioteca, anotant les dades de l’obra que se sol·licita i sobretot el número topogràfic.

És el codi de números o lletres que assenyala el lloc on es troba físicament guardat un llibre o una publicació periòdica.

Els llibres publicats fa menys de 50 anys i que es troben en el dipòsit es poden demanar en préstec durant 20 dies [omplint una fitxa i signant-la]. Aquest préstec es pot renovar per telèfon, e-mail o personalment. Resten exclosos de préstec els llibres de la sala de consulta i les publicacions periòdiques.

La Biblioteca diocesana no té establert el sistema de préstec interbibliotecari.

Sí pel que fa a tots els llibres fins al 1900 (fons d’Antiquària), però només parcialment pel que fa als llibres dels segles XX-XXI (fons modern), que es troben en procés de catalogació o recatalogació.

La Biblioteca acull la donació de fons bibliogràfics tan de persones com d’institucions, especialment amb llibres sobre temàtiques relacionades amb les seves especialitzacions de caràcter teològic, històric o gironí, i que no es troben en el seu fons.