Registres de Lletres

Lletres Episcopals (U-1 a U-224bis), 1294-1620.

Protocols de Lletres (U-298 a U-323 i U-225 a U-286), 1586-1916

Notularum

Notularum (G-1 a G-183), 1294-1947