Inventari dels llibres de cor de la Catedral i de la Biblioteca diocesana del Seminari

Dintre l’any 2017 es posà a disposició dels usuaris de l’arxiu i la biblioteca els inventaris dels manuscrits de l’Arxiu diocesà, de l’Arxiu capitular de la Catedral, del fons de Sant Feliu de Girona i de la Biblioteca diocesana del Seminari. Ara, aquest any 2018, es completen amb l’inventari dels 89 llibres de cor de la Catedral, des del segle XVI al segle XIX, dels quals 72 són de grans dimensions. Dintre aquest conjunt, a part dels llibres confeccionats per a la Catedral, s’ha pogut determinar la procedència d’alguns d’ells de monestirs benedictins, del convent de Sant Domènec de Girona i potser també del convent de Sant Francesc de Girona. Igualment s’han inventariat els 14 llibres de cor conservats a la Biblioteca diocesana del Seminari, els més antics procedents del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

 

+ notícies