Donació del Llibre de privilegis de les abadies d’Amer i Roses del 1309 a l’Arxiu diocesà

L’Arxiu diocesà de Girona ha rebut el manuscrit Liber Privilegiorum admodum Reverendissimi Domini Abbatis de Monasterii de B. M. de Amerio, et Villae de Rosis die 24 Martii, Anni 1309, com a donació dels esposos Manel Nadal Oller (†) i Montserrat Farreras Forns, per mediació dels seus fills Joaquim, Josep, Ferran, Jordi, Manel, Rafel, Mª Teresa, Jaume, Toni (†), Anna, Mercè i Elena Nadal Farreras. L’Arxiu agraeix aquesta donació que li permet disposar del text d’inicis del segle XIV d’aquest llibre de privilegis, donat que fins ara només disposava del text d’una còpia feta el segle XVIII.

 

+ notícies