Biblioteca: unes novetats del mes de juny

Carles Mancho (ed.), El brodat de la Creació de la catedral de Girona. Bellaterra [etc.] : Universitat Autònoma de Barcelona [etc.], 2018. (Memoria Artium ; 22 )

 

Joan Molina, La memòria de Carlemany : Culte, litúrgia i imatges a la catedral de Girona. Aguilar del Campoo : Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, abril de 2018. ( Ars Mediaevalis ; 3)

 

Joan Domenge i Mesquida, Marc Sureda i Jubany, "Una o tres naus? Les consultes de 1386 i 1416 sobre la continuació de la Catedral de Girona". Dins : Joan Domenge,  Jacobo Vidal (ed.), Visurar l’arquitectura gòtica: inspeccions, consells i reunions de mestres d’obra (s. XIV-XVIII). Palermo : Edizioni Caracol, 2017. (Tracciati : Storia e construzione nel Mediterraneo ; 15)

 

Xavier Barral, Els Banys "Àrabs" de Girona : estudi sobre els banys públics i privats a les ciutats medievals. Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, Secció Històrico-Arqueològica, 2018. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 105)

 

+ notícies