Completat l’armari de l’Arxiu de Sant Feliu de Girona

Amb el trasllat de l’Arxiu diocesà, fa uns anys, des de l’edifici del carrer Bellmirall a l’edifici del Seminari, també s’hi anaren traslladant els diversos armaris antics que s’hi conservaven com el de la Mitra del 1606 o el de la Pia Almoina del segle XVIII. El darrer armari arxivístic reinstal·lat a l’Arxiu diocesà fou el de l’antiga Col·legiata de Sant Feliu de Girona del segle XVII. Com els altres armaris fou restaurat per Antiguitats Canal d’Olot, en aquest cas el 2012, i va rebre un ajut del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya d’un 50% del cost de la restauració.

Però a l’armari restaurat li mancaven dues portes dobles, tal com es pot veure en la primera imatge. Havien desaparegut, no es trobaven en el magatzem del restaurador... I heus ací que en aquest estiu del 2019, quasi set anys després, aparegueren a la venda per internet, per part de l’esmentat restaurador, Antiguitats Canal d’Olot. L’Arxiu diocesà, informat d’aquest fet, s’apressà a adquirir-les per mitjà d’una persona particular, per tal d’evitar la seva possible desaparició amb una venda de caràcter fraudulent. En la segona imatge es pot veure l’armari de Sant Feliu de Girona ja complet.


 

+ notícies