Pergamins i gravats restaurats pels alumnes de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Continuant la col·laboració, iniciada fa anys, amb l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, s’han rebut 73 pergamins, 13 documents en paper i 10 gravats, restaurats en aquests darrers cursos pels seus alumnes.

Els pergamins que van des del 1208 al 1686 formen part de l’Arxiu Diocesà. La majoria provenen de l’antiga canònica de Vilabertran, alguns altres de Castelló d’Empúries o un d’ells és un document del segle XIV signat pel papa Benet XIII a Avinyó. Els documents en paper pertanyen al fons de la Pia Almoina; i els gravats dels segles XVIII i XIX són de la col·lecció de la Biblioteca diocesana del Seminari.

Expressem l’agraïment als alumnes i professors de l’Escola pel treball realitzat, que ajuda a la conservació del patrimoni documental del nostre arxiu i biblioteca i d’una manera especial aquell que el pas del temps ha danyat.

 

 

 


 

+ notícies