Publicats els set documents originals més antics dels nostres arxius

La col·lecció internacional de 118 volums “Chartae Latinae Antiquiores”, que recull els documents llatins més antics que es coneixen i que estan localitzats en diversos països del món, ha presentat, aquesta setmana, els tres volums que recullen la documentació que fa referència a Catalunya i que, en bona part, està guardada als Arxius capitulars i diocesans de les Diòcesis amb seu a Catalunya. La recopilació l’han dut a terme el Dr. Jesús Alturo, catedràtic en paleografia, i la Prof. Tània Alaix, docents a la UAB.

En el volum 113 s'hi han reproduït els set documents originals més antics de l’Arxiu Capitular de la Catedral i de l’Arxiu Diocesà:

De l’Arxiu Capitular de la Catedral:

- Precepte del rei Carles II el Calb a favor del Monestir de Sant Martí de la Muga (844). (A la imatge)

- Precepte del rei Carloman al bisbe Teotari (881). Conserva el segell de cera

- Precepte del rei Odó (889-891)

- Butlla del papa Formós (892). En papir (exposada al Tresor de la Catedral)

- Butlla del papa Romà (897). En papir (exposada al Tresor de la Catedral)

De l’Arxiu Diocesà:

- Fragment de precepte del rei Odó (889). Monestir de Sant Pere de Besalú

- Document del rei Odó al bisbe Serfdedéu (891)

 

 

  

 

La presentació dels volums va tenir lloc a la Biblioteca Nacional de Catalunya, en un acte presidit per la Consellera de Cultura de la Generalitat, Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga, i en què van ser presents els arxivers capitulars i diocesans de Barcelona, Girona i Urgell i d’altres institucions eclesiàstiques, estudiosos i professionals del món de l’arxivística. El Dr. Josep M Salrach, catedràtic emèrit d’Història Medieval, en va fer la presentació, destacant la gran tasca desenvolupada pels investigadors.
 

 

+ notícies