Catalogació del fons musical dels arxius del Bisbat de Girona

L’Arxiu Diocesà, l’Arxiu Capitular de la Catedral i la Biblioteca Diocesana del Seminari del Bisbat de Girona han presentat la memòria conjunta del 2019. En destaca l’organització i la catalogació del seu fons musical. Per una banda, després d’anys de treball d’un equip dirigit pel professor Josep M. Gregori, de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 2019 es va publicar el catàleg de totes les obres musicals de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Girona. Es tracta del volum 10 de la col·lecció Inventaris dels fons musicals de Catalunya, de 984 pàgines, editat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans, amb la col·laboració del Capítol Catedral de Girona i del Ministeri de Ciència i Innovació. Aquesta obra abasta les obres musicals dels mestres de Capella de la Catedral des del segle XVII al segle XX, i també incorpora el catàleg fet a l’Arxiu Capitular dels llibres de Cor i els cantorals.

D’altra banda, també es va completar l’organització, catalogació i inventari dels arxius musicals conservats a l’Arxiu diocesà, com els de Casa Carles, de les parròquies de Sant Feliu de Girona, la Bisbal d’Empordà i Santa Pau, i el fons Mn. Narcís Figueres. El catàleg d’aquests fons serà objecte d’una futura publicació dins de la col·lecció d’Inventaris dels fons musicals de Catalunya. També es van organitzar i inventariar altres fons, com els del Seminari diocesà de Girona i de les parròquies del Mercadal de Girona i de Sant Feliu de Guíxols. Finalment, a la Biblioteca es va completar la catalogació de les seccions de Música. D’aquesta manera, tot el conjunt de documentació musical, tant dels dos arxius com de la biblioteca, es troba a disposició de la consulta de les persones interessades.

La memòria del 2019 de l’Arxiu Diocesà, l’Arxiu Capitular de la Catedral i la Biblioteca Diocesana del Seminari del Bisbat de Girona inclou també altres informacions, com la compra de mobiliari, les noves adquisicions de documents i llibres, els diferents treballs i publicacions, restauracions, i les dades de les visites i d’atenció al públic.

 

                     

 

 

 

+ notícies