Biblioteca: unes novetats de maig a agost

 

Maximiliano Barrio Gozalo. Los Obispos Españoles bajo el régimen del Real Patronato. Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos, 2021 (BAC. Maior ; 133)

 

Simone Weil, La gravetat i la gràcia. Barcelona : Fragmenta Editorial, abril del 2021 (Biblioteca de pensament contemporani ; 1)

 

Rudolf Otto, El sagrat : sobre els trets racionals i irracionals de la idea del diví. Barcelona : Fragmenta Editorial, abril del 2021 (Biblioteca de pensament contemporani ; 2)

 

Albert Reixach Sala, Institucions locals i elits a la Catalunya baixmedieval (Girona, 1345-1445). Barcelona : Fundació Noguera ; Lleida : Pagès Editors, maig de 2019 (Estudis (Fundació Noguera) ; 79, 80)

 

Eurípides. Tragèdies [volum 7: Hèlena. Ió] ; text i traducció de Josep Alsina Barcelona : Fundació Bernat Metge, 1966-(2020) (Fundació Bernat Metge (Col·lecció : text i traducció). Escriptors grecs ; 429)

 

Agustín Giménez González. Sabiduría. Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos, 2021 (Comprender la palabra (BAC) ; 17)

 

Armand Puig. El sacramento de la eucaristía : de la última cena de Jesús a la liturgia cristiana antigua. Salamanca : Ediciones Sígueme, 2021 (Biblioteca de Estudios Bíblicos ; 165)

 

David Moré Aguirre,  Mario Zucchitello Gilioli. Santuari de Sant Grau de Vallpresona (Tossa) : més de sis-cents anys de talaia espiritual i social de la comarca. Tossa : Centre d'Estudis Tossencs, 2020 (Quaderns d'Estudis Tossencs ; 17)

 

Elvis Mallorquí. Els camins històrics. Girona : Diputació de Girona : Obra Social "La Caixa", 2021 (Quaderns de la Revista de Girona ; 213. Guies ; 92)

 

  + notícies