Col·laboració de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

En aquests darrers dos anys l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya ha continuat col·laborant amb l’Arxiu i la Biblioteca amb diversos treballs de restauració portats a terme pels alumnes:

42 pergamins dels segles XIII-XVII del fons de l’Arxiu diocesà, provinents la majoria de l’antiga canònica de Vilabertran i alguns de la comunitat de beneficiats de Castelló d’Empúries

Plec de documentació en paper del 1437 del fons de la Pia Almoina

Tres gravats de la col·lecció de la Biblioteca diocesana del Seminari

Dues taules situades en els espais de l’Arxiu i la Biblioteca en el Seminari diocesà. Una taula doble representant un miracle del Sants Metges i el seu martiri (segles XVI-XVII). Una altra taula representa l’aparició de l’arcàngel sant Miquel al bisbe en el mont Gargano (segles XVI-XVII)

Expressem l’agraïment als alumnes i professors de l’Escola per la seva col·laboració amb els treballs realitzats, que ajuden a la conservació i recuperació del patrimoni històric i artístic de la nostra diòcesi.

 

 

 

 + notícies