La col·lecció d’aparells de física del Seminari

 

L’antic laboratori de Física del Seminari fou desmuntat als anys 60 per a habilitar-hi, en aquell espai, una nova sala de consulta de la Biblioteca. Els aparells, gairebé tots de finals del segle XIX o d’inicis del segle XX, quedaren emmagatzemats i oblidats fins que en aquests darrers anys amb la instal·lació de l’Arxiu diocesà junt amb la Biblioteca, es trobà l’ocasió de fer-hi una actuació de neteja, reparació i conservació. Són més de 60 peces, entre les que cal destacar per la seva vistositat les màquines elèctriques de Carré i de Wimshurst. També s’hi han afegit al conjunt algunes peces provinents del laboratori del Col·legi del Collell.

Aquest conjunt d’aparells de Física s’ha instal·lat en unes vitrines, rebudes per donació del Museu de Ciències naturals de Barcelona, a l’antiga Aula Magna on també s’hi conserven els armaris antics de l’arxiu i l’armari de secretaria de la Catedral.

 

 

  

+ notícies