Biblioteca: unes novetats fins febrer 2023

Joan Torra (edició). Antologia trilingüe (grec, llatí, català) de textos dels Pares de l'Església per a l'estudi de les llengües antigues (2 volums). Barcelona : Ateneu Universitari Sant Pacià : Associació Bíblica de Catalunya, juliol del 202.
Traducció de Mn. Andreu Soler Solei

 

Andrea Zezza, Riccardo Naldi (comissaris). Otro Renacimiento : artistas españoles en Nápoles a comienzo del Cinquecento. Publicat amb motiu de l'exposició celebrada al Museo Nacional del Prado, Madrid, del 18 d'octubre de 2022 al 29 de gener de 2023. Madrid : Museo Nacional del Prado, 2022

 

Peter Lampe. Los primeros cristianos en Roma : de Pablo a Valentín. Salamanca : Ediciones Sígueme, 2023 (Biblioteca de Estudios Bíblicos ; 170)

 

Sergi Rexach Camps. Els monjos del monestir de Sant Miquel de Cruïlles i la justícia : crònica d'un assassinat fallit (1353). La cúria episcopal de Girona a l'edat mitjana. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat , 2022 (Textos i Estudis de Cultura Catalana ; 285)

 

Miquel Àngel Fumanal, Pere Francesc Puigderrajols. Els Escuts del Palau Episcopal de Girona : guia per a la seva identificació heràldica. Girona : Museu d'Art de Girona, 2022

 

Jesús Alturo, Tània Alaix. Lletres que parlen : viatge als orígens del català. Barcelona : La Magrana, febrer 2023 (Orígens)

 

Eurípides. Tragèdies [Volum IX: Les Bacants]. Barcelona : Fundació Bernat Metge, 2022 (Fundació Bernat Metge (Col·lecció : text i traducció). Escriptors llatins ;  440)

 

M. Fabi Quintilià. Institució oratòria [Volum X]. Barcelona : Fundació Bernat Metge, 2022 (Fundació Bernat Metge (Col·lecció : text i traducció). Escriptors llatins ;  441)

 

Thomas Römer. La invención de Dios. Salamanca : Ediciones Sígueme, 2022 (Biblioteca de Estudios Bíblicos ; 169)

 

Gerardo Boto Varela, Marc Sureda i Jubany (coords.). La Catedral romànica de Barcelona : protagonistes, context urbà i edificacions monumentals. Girona : Documenta Universitaria, 2021

 

Tura Clarà i Vallès. Santa Maria de Besalú (977-1925). Besalú : Ajuntament, novembre 2022

 

Marc Bouzas Sabater, Ana Costa Solé, Marc Prat Vilà i Jordi Vivo Llorca. El Món romà. Girona : Diputació de Girona : Obra Social "La Caixa", desembre de 2022. (Quaderns de la Revista de Girona ; 224. Guies ; 96)

 

 

 

 

  + notícies