Peces restaurades gràcies a la col·laboració de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

 

En aquests primers dies de setembre hem rebut de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya diverses peces restaurades pels alumnes en el darrers dos anys:

 - 51 pergamins dels segles XIII-XVII del fons de l’Arxiu diocesà, provinents de la parròquia de Sant Climent d’Amer i de la comunitat de beneficiats de la parròquia de Castelló d’Empúries.

 - Un gravat de la col·lecció de la Biblioteca diocesana del Seminari.

 - Una taula del segles XVI-XVII amb les figures de sant Jeroni i de sant Antoni abat, conservada en el vestíbul de la sala de consulta de l’Arxiu i la Biblioteca en el Seminari diocesà.

 

Agraïm als alumnes i professors de l’Escola la seva col·laboració, que ajuda a la conservació i recuperació del patrimoni històric i artístic de la nostra diòcesi.

 

             

 

 

   + notícies